Trainingen

De Kinderacademie verzorgt voor externe organisaties verschillende trainingen. Hieronder vindt u een overzicht.

Cursus: Interpreteren en rapporteren van intelligentieonderzoek.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met KING Nascholing.

Korte omschrijving: De meest gebruikte intelligentietests in Nederland zullen worden besproken en met elkaar vergeleken (De Wechsler tests (o.a. WISC-V), de SON tests, de Rakit-2 en de IDS-2). Wanneer gebruik je welke test en wat leveren de resultaten de professional op aan handelingsgerichte informatie gebaseerd op het CHC model?

KING Nascholing

Cursus: IDS-2-NL  Toepassing en Interpretatie.

Deze cursus heeft als doel deze nieuwe intelligentie- en ontwikkelingstest voor Nederland uitgebreid te bespreken waarna de cursist zelfstandig de test kan toepassen, de testresultaten kan interpreteren en hierover kan rapporteren. De training wordt georganiseerd door Hogrefe en verzorgt door de Kinderacademie, klik hier voor meer informatie.

In het Noorden van het land organiseert de Kinderacademie deze cursussen. Belangstelling hiervoor kan kenbaar gemaakt worden via info@dekinderacademie.com.

Bayley-III standaardtraining,  Bayley-III verdiepingstraining en Bayley-III Motoriek training

Deze trainingen worden verzorgd in samenwerking met Pearson Academy.

De standaardtraining is een 2-daagse training waarin de achtergrond, de afnameprocedure en de interpretatie van de standaard Bayley-III (maar ook van de SNA) uitgebreid besproken wordt. De 2e dag bestaat voor een groot deel uit live-testen waardoor de cursist na deze cursus onmiddellijk aan de slag kan met de test.
https://www.pearsonacademy.nl/bayley-iii-nl-basistraining-2-dagen

De verdiepingstraining houdt in dat we een hele dag besteden aan het bespreken van vragen en discussiepunten uit de praktijk aan de hand van casusbesprekingen die door de trainer ingebracht worden, maar bij voorkeur door de cursisten zelf. Er is ruimte voor vragen over de afname en de afzonderlijke items, maar de nadruk ligt op interpretatie en verslaglegging.
https://www.pearsonacademy.nl/klinisch-gebruik-en-interpretatie-van-de-bayley-iii-nl

De Bayley-III Motoriek training richt zich in het geheel op de afname en de interpretatie van de Motoriek schaal, de fijne en de grove Motoriek. Het doel is dat de cursist meteen na de training de test moet kunnen gebruiken en interpreteren.
https://www.pearsonacademy.nl/bayley-iii-nl-motoriekschalen-training

De verdiepingstraining van de Motoriek Bayley-III wordt uitgevoerd in samenwerking met een zeer ervaren kinderfysiotherapeut.
http://www.pearsonacademy.nl/bayley-iii-nl-motoriekschalen-verdiepingstraining

WISC-V-NL conversie-, basis- en verdiepingstrainingen en een WISC-V toelichting voor onderwijsprofessionals

Deze trainingen worden verzorgd in samenwerking met Pearson Academy.

De standaard of conversie training richt zich op de ervaren WISC gebruiker. Er wordt kort stilgestaan bij de inhoudelijke en procedurele vernieuwingen in de WISC-V. De cursusdag gaat voornamelijk over de interpretatie van de WISC-V resultaten en verslaglegging. Het doel is dat de cursist onmiddellijk aan de slag kan met de test, goed inzicht heeft in de interpretatie van de testresultaten en op de juiste manier de verslaglegging vorm kan geven.
https://www.pearsonacademy.nl/wisc-v-conversietraining

De basistraining is bedoeld voor nieuwe WISC gebruikers en specifiek ook voor psychodiagnostisch werkenden. Deze training is voornamelijk gericht op de juiste afname van de test en een juiste scoreverwerking van de testresultaten. Vanzelfsprekend komt ook de interpretatie aan bod.
https://www.pearsonacademy.nl/wisc-v-nl-basistraining

De verdiepingstraining houdt in dat we een hele dag besteden aan het bespreken van vragen en discussiepunten uit de praktijk aan de hand van casusbesprekingen die door de trainer ingebracht worden, maar bij voorkeur door de cursisten zelf. Er is ruimte voor vragen over de afname en de afzonderlijke subtests, maar de nadruk ligt op klinisch gebruik, interpretatie en verslaglegging.
https://www.pearsonacademy.nl/wisc-v-nl-verdiepingstraining

De WISC-V toelichting voor onderwijsprofessionals is speciaal bedoeld voor mensen die in de onderwijspraktijk werken, zowel in de uitvoering, begeleiding als in een leidinggevende of beleidsmatige rol. Spreken we nog van een PIQ en VIQ bij intelligentie? Wat is het nut van intelligentiemeting bij kinderen?
 Welke conclusies mag je verbinden aan een intelligentiemeting? Wat kun je als onderwijsprofessional met de testresultaten? Deze vragen worden beantwoord in deze training van een halve dag.
https://www.pearsonacademy.nl/wisc-v-training-voor-onderwijsprofessionals