Over ons

Het team van de Kinderacademie Groningen bestaat uit Selma Ruiter en Francien Geerds.

Dr. Selma Ruiter

Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond met een gecombineerde praktijk- en onderzoekstage aan de University College London. Na enkele jaren gewerkt te hebben als gedragsdeskundige om praktijkervaring op te doen, is zij in 2001 gestart met een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek was erop gericht om psychodiagnostiek voor jonge kinderen te verbeteren. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren.

In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.

de-kinderacademie-selma

06 15 88 77 03

selma.ruiter@dekinderacademie.com

Download cv

Drs. Francien Geerds

Francien is gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren en hun opvoedingsomgeving. Zij studeerde in 2004 af als gedragsdeskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Francien werkte voor haar afstuderen mee aan de aanpassing van de Bayley Ontwikkelingsschalen voor gebruik bij kinderen met een motorische beperking. Ze werkte als gedragsdeskundige vervolgens gedurende 10 jaar bij twee verschillende organisaties die zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Bij deze organisaties werkte zij met uiteenlopende doelgroepen: jongeren met een licht verstandelijke beperking, kinderen binnen een Kinderdag Centrum en met (jong) volwassenen binnen een 24-uursetting. Haar taken waren hier voornamelijk gericht op het zorginhoudelijk aansturen van begeleiders, het coördineren en uitvoeren van psychodiagnostiek.

In 2010 rondde zij een post-master opleiding af, waarmee zij een  erkende registratie Orthopedagoog-Generalist verkreeg. Francien is geregistreerd als NVO basis-orthopedagoog en in het bezit van de NVO basis-aantekening diagnostiek.

Binnen de eigen praktijk is Francien verantwoordelijk voor de psychodiagnostische onderzoeken. Ook ondersteunt zij Selma bij de normeringsonderzoeken en geeft zij les aan studenten en professionals over het gebruik van intelligentietests. Francien geeft de faalangsttrainingen en begeleidt kinderen bij de training Brain Game Brian. Daarnaast volgt zij de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie.

de-kinderacademie-francien

06-21 99 67 93

francien.geerds@dekinderacademie.com

Drs. Linda van Zonneveld

Linda van Zonneveld coördineert verschillende onderzoeksprojecten en ondersteunt binnen de praktijk en bij de trainingen.

Linda Sonneveld

linda.zonneveld@dekinderacademie.com

Dr. Baukje de Koning

Baukje heeft haar opleiding Klinische en Ontwikkelingspsychologie met Basis Aantekening Psycho Diagnostiek aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond in 2006. Tijdens haar opleiding heeft zij praktijkervaring opgedaan als psycholoog in een verpleeghuis. Haar taken waren hier voornamelijk gericht op het uitvoeren van psychodiagnostiek, het voeren van familiegesprekken, kortdurende behandeling en inhoudelijk aansturen van verzorgers.

Na haar opleiding is Baukje gestart met een promotieonderzoek op de afdeling Ontwikkelingspsychologie. Dit onderzoek was gericht op het herkennen en bijsturen van ineffectief leergedrag van kinderen in de voorschoolse leeftijd met hulp van een computerspel. In 2011 promoveerde zij hierop. Vervolgens heeft Baukje als post-doctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar het effect van bewegend leren van kinderen in de basisschoolleeftijd. Tevens voerde zij onderzoek uit dat gericht was op het stimuleren van nieuwsgierigheid en talent van kinderen naar wetenschap en techniek. Tijdens haar onderzoek heeft zij veel bachelor- en masterstudenten begeleid en regelmatig onderwijs gegeven.

Op de Kinderacademie houdt zij zich zowel bezig met onderzoek als de praktijk. Ze schrijft onder andere artikelen over instrumenten ten behoeve van intelligentie- en ontwikkelingsonderzoek. Tevens ondersteunt zij Selma en Francien bij de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek.

Baukje de Koning

Missie

De Kinderacademie Groningen is een kleinschalige praktijk die ouders ondersteunt bij vragen over de opvoeding, de ontwikkeling of het gedrag van hun kind. Ons doel is er voor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze mee kunnen doen in de wereld om hun heen. We gaan hierbij steeds uit van de sterke kanten van een kind. Door onze gedegen opleiding, jarenlange ervaring en grote netwerk leveren we toegankelijke zorg van hoge kwaliteit die is afgestemd op de wensen van ouders en kinderen. Daarnaast verzorgt de Kinderacademie trainingen voor vakmensen die hun diagnostische vaardigheden willen verbeteren en biedt ze ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek.