Onderzoek nieuwe intelligentie- en algemene ontwikkelingstest

19 mei 2015 - Francien Geerds

Groningen, mei 2015

 

Beste ouder,

Met deze brief willen wij u graag uw medewerking vragen voor een onderzoek dat wij vanaf de zomer dit jaar tot eind 2016 uitvoeren naar nieuwe intelligentie- en algemene ontwikkelingstests. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door De Kinderacademie Groningen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Om de geschiktheid van de tests te onderzoeken en om goede normen te maken, moeten we een groot aantal kinderen in Nederland testen met deze nieuwe instrumenten. Wij hopen wij dat u toestemming geeft voor deelname van uw kind aan dit onderzoek.

Achtergrond van het onderzoek

Om kinderen en jongeren goed te kunnen begeleiden bij problemen op het gebied van leren en gedrag is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het intelligentieniveau, de leermogelijkheden en persoonlijkheidskenmerken van een kind. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe een kind zich ontwikkelt op sociaal-emotioneel gebied, hoe gemotiveerd het is om te leren en of wellicht concentratieproblemen of een zwakke motoriek een rol spelen in de leerproblemen die een kind ervaart. Om antwoord te kunnen geven op deze vragen hebben psychologen en orthopedagogen betrouwbare en ter zake doende psychologische tests nodig. De resultaten op deze tests zijn niet de enige, maar wel een belangrijke informatiebron voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen van een kind. Op basis hiervan kan dan advies worden gegeven voor begeleiding of behandeling.

In Nederland zijn verschillende tests beschikbaar. Sommige zijn nog goed bruikbaar, andere minder omdat ze verouderd zijn of te specifiek. In opdracht van een grote testuitgever in Europa, Hogrefe, werkt de Kinderacademie Groningen samen met de Rijksuniversiteit Groningen aan twee nieuwe tests. Eén van die tests, de SON-R 2-8, is een vernieuwde versie van een reeds bestaande en veel gebruikte test in Nederland voor kinderen tussen 2 en 8 jaar. De andere test is de IDS-2. Deze test voorziet in een belangrijke behoefte van psychologen en orthopedagogen om niet alleen intelligentie te meten, maar ook andere belangrijke ontwikkelingsaspecten van een kind of jongere, zoals persoonlijkheidsontwikkeling, concentratievermogen, motivatie, motorische ontwikkeling en mogelijke leerstoornissen zoals dyscalculie en dyslexie. Deze test is geschikt voor kinderen en jongeren tussen 5 en 20 jaar.

De huidige versies van de SON-R tests hebben hun waarde al ruimschoots bewezen. Ze worden op grote schaal in Nederland, maar ook wereldwijd gebruikt om de intelligentie van kinderen tussen 2 en 8 jaar op een kindvriendelijke wijze te onderzoeken. Taken die aan bod komen zijn gericht op vaardigheden van jonge kinderen met betrekking tot logisch redeneren, ruimtelijk inzicht en problemen oplossen. De andere test, de IDS-2, is nieuw voor Nederland. De IDS is in andere Europese landen al een tijd een populaire test voor gebruik bij kinderen en jongeren tussen 5 en 20 jaar oud. Nu een nieuwe versie van deze test is ontwikkeld, wil de uitgever van de test (Hogrefe), de test ook graag beschikbaar maken voor Nederland.

Doel en werkwijze

Om de nieuwe tests in Nederland te kunnen gebruiken is het belangrijk dat er goede Nederlandse normen zijn. Om een uitspraak te kunnen doen over het intelligentieniveau van een kind en sterke en zwakke punten in zijn algemene ontwikkeling, moeten de scores van een individueel kind op een test vergeleken kunnen worden met de score van een relevante normgroep. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen van dezelfde leeftijd. Ons onderzoek houdt in dat we in de periode zomer 2015 tot eind 2016 een zeer groot aantal kinderen in Nederland met de nieuwe instrumenten testen om betrouwbare normen te kunnen vaststellen. Daarnaast moeten we de nieuwe instrumenten vergelijken met de instrumenten die op dit moment nog gebruikt worden om na te gaan of de nieuwe tests ook inderdaad geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt gaan worden. Wij zoeken kinderen in de leeftijd van 2 t/m 20 jaar die ongeveer een uur (tot ca. 7 jaar) tot maximaal 3 uur (tussen ca. 8 en 20 jaar) getest kunnen worden met één van deze nieuwe tests. Niet alle onderdelen worden bij de kinderen afgenomen, sommige onderdelen van de test bestaan uit vragenlijsten voor ouders. Deze vragenlijsten nemen weinig tijd in beslag. De test kan zowel thuis als op locatie afgenomen worden, bijvoorbeeld in een ruimte in school, bij ons in de praktijk of op een kinderdagverblijf. Een medewerker van de Kinderacademie zal dit ter plekke begeleiden en de test afnemen op een door u gewenst tijdstip.

Resultaten en vertrouwelijkheid

Er wordt een kort verslag gemaakt van elke testafname waarin een algemene indruk wordt beschreven. Scores worden op verzoek verstrekt nadat de normen zijn vastgesteld. Naar verwachting zijn de normen eind 2016 beschikbaar. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk en zeer zorgvuldig omgegaan. De resultaten van de kinderen worden anoniem verwerkt en de kinderen zijn op geen enkele manier herleidbaar, behalve voor de onderzoekers.

Wat vragen wij van u?

Als u besluit mee te werken aan het onderzoek, dan kunt u bijgaand toestemmingsformulier invullen en ondertekenen. U kunt dit formulier naar ons adres terugsturen. Het is ook mogelijk om de brief digitaal in te vullen, te ondertekenen en via de email naar ons terug te sturen of het formulier af te geven bij een voor u bekende medewerker van De Kinderacademie Groningen.

Als beloning voor deelname krijgt een jong kind tot 8 jaar een leuk cadeautje en kinderen en jongeren tussen 9 en 20 jaar een VVV bon van 10 euro.

U kunt ons via mail of telefonisch om nadere informatie vragen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Met vriendelijke groet,

 

Drs. Francien Geerds en dr. Selma Ruiter
De Kinderacademie Groningen

Prof. Dr. Marieke Timmerman en dr. Peter Tellegen
Rijksuniversiteit Groningen

Download de brief

Download het toestemmingsformulier

{ Terug }

comments powered by Disqus