“Kindertesten getest”

14 augustus 2015 - Selma Ruiter

Dit artikel verscheen op 28 juli 2015 in het Dagblad van het Noorden.

Een kind ontwikkelt zich niet altijd even goed. Om deze haperingen helder in kaart te brengen, is een objectieve test nodig. De Kinderacademie uit Groningen test vanaf komend najaar drie intelligentietesten op zesduizend kinderen uit heel Nederland.

Groningen De nieuwe Zwitserse intelligentietest IDS2 moet een compleet beeld geven van de ontwikkeling van kinderen tussen 5 en 20 jaar. Maar voordat deze test hier gebruikt kan worden, moeten zich in Nederland tweeduizend jongeren uit verschillende leeftijdsgroepen aan de test onderwerpen; honderd uit elke leeftijdsgroep. „Met dat gemiddelde weten we wat een kind van die leeftijd zou moeten kunnen”, zegt gedragswetenschapper Selma Ruiter (44). Voor twee andere tests, de WISC5 en de SON-R2-8 geldt dat eveneens. „We zoeken daarom zesduizend kinderen uit alle provincies, uit alle lagen van de bevolking, van diverse niveaus en leeftijden.”

selma-test-arien

Gedragswetenschapper Selma Ruiter doet een aantal proeftestjes met dochter Arien Fleurke. Eigen foto.

Ruiter drijft samen met gedragswetenschapper Francien Geerds De Kinderacademie aan de Herestraat in Groningen. Daar komen ouders met kinderen die bijvoorbeeld leerproblemen hebben, moeilijk vrienden maken op school, niet achter de computer zijn weg te slaan of afwijkend gedrag vertonen waar verzorgers geen raad mee weten. Goede diagnostiek kan inzicht geven, zegt Ruiter. „Daarvoor hebben we vragenlijsten en voeren we gesprekken met ouders en kinderen. We bepalen niet alleen de intelligentie, maar laten ook zien hoe het kind reageert ten opzichte van leeftijdgenoten. Voor eventuele behandeling of training verwijzen we door naar betrouwbare praktijken in de buurt.”

Maar er komen ook steeds nieuwe tests op de markt die eerst uitgetest moeten worden en daarin heeft De Kinderacademie zich inmiddels gespecialiseerd. Niet vreemd als je weet dat Ruiter zich al tijdens haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen verdiepte in ontwikkelingstests voor kinderen. „De meest gebruikte is de Bayleytest uit Amerika voor heel jonge kinderen die ik tijdens mijn promotie met de hulp van studenten geschikt heb gemaakt voor Nederland. Daarvoor waren heel veel testgegevens nodig van gezonde kinderen en kinderen met een beperking.”

Ze merkt dat kinderen het vaak leuk vinden om getest te worden door een testleider van De Kinderacademie. „Het begint altijd eenvoudig en we laten ze nooit te lang moeilijke dingen doen. Dan gaan ze naar een ander onderdeel”, zegt Ruiter. „En voor het onderzoek van de nieuwe tests krijgen de kinderen ook nog een beloning.” Ouders krijgen een informatief verslag van het onderzoek. Overigens zonder intelligentiescore, want die wordt pas aan het eind van het onderzoek vastgesteld. Voor de nieuwe tests zal dat medio 2017 zijn. Ruiter: „Maar ook zonder IQ-score is het voor ouders interessant te weten bij welk onderdeel het kind geconcentreerd was of hoe het reageerde op bepaalde vragen.”

Ook over de grens blijft De Kinderacademie niet onopgemerkt. In samenwerking met de Groningse universiteit wordt in Oekraïne de Bayleytest aangepast voor kinderen in dat land. Drie maanden geleden was Ruiter daar om plaatselijke psychologen op het juiste spoor te zetten en vanuit Groningen blijft zij ondersteuning bieden.

Tekst: Anita Pepping

Lees dit artikel op Blendle

{ Terug }

comments powered by Disqus