Kind en gezin

Onze deskundigheid op het gebied van diagnostiek passen wij toe in het beantwoorden van vragen van ouders over leermogelijkheden en/of het gedrag van hun kind en hoe daarmee het beste kan worden omgegaan. Wij doen het diagnostisch onderzoek, daarnaast bieden wij een Executieve functietraining en een Faalangstreductietraining. Voor overige behandeling verwijzen wij door.

Ontwikkelings- en Intelligentieonderzoek

De Kinderacademie is gespecialiseerd in ontwikkelingsonderzoek bij jonge kinderen en in intelligentieonderzoek bij kinderen in de basisschoolleeftijd en adolescenten. Wij kunnen u inzicht geven in het niveau en de sterke en minder sterke ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Dit kan van pas komen als u meer wilt weten over wat uw kind goed of minder goed kan, wanneer uw verwachtingen van de leerprestaties niet overeenkomen met die van de school, of wanneer de CITO-score of het schooladvies afwijken van uw verwachting.

Daarnaast bieden wij uitgebreider onderzoek aan, waarbij naast een intelligentieonderzoek ook specifieke problemen in kaart gebracht worden, zoals achterblijvende schoolse vaardigheden of gedragsproblemen.

Faalangsttraining

Wij bieden voor kinderen tussen ongeveer 8 en 16 jaar een individuele faalangstraining aan. We gaan op een concrete en aansprekende manier aan de slag met de angst door samen te onderzoeken welke gedachten er spelen en we leren nieuw gedrag aan om meer grip te krijgen op de situatie. We gebruiken verschillende methodes die gebaseerd zijn op principes uit de cognitieve gedragstherapie. De meeste kinderen hebben 5 sessies nodig om weer verder te kunnen. De sessies duren 3 kwartier, wij rekenen 25 euro per sessie. Dit wordt in overleg per sessie of na 5 sessies gefactureerd.

Training exectieve functies

Executieve functies zijn de functies die ervoor zorgen dat we dingen kunnen organiseren, onze aandacht kunnen richten en impulsen onder controle kunnen houden. Verminderde executieve functies leiden tot problemen op school en thuis en liggen ten grondslag aan stoornissen als ADHD en Autisme. Met goed ontwikkelde executieve functies krijgen kinderen meer vat op hun denken, voelen en gedrag. Door middel van diagnostiek onderzoeken wij welke executieve functies verstoord zijn en gaan daarna op een concrete manier aan de slag om deze functies te trainen. Ook kunnen wij Brain Game Brian hierbij inzetten, zie voor meer informatie www.gamingandtraining.nl of  www.braingamebrian.nl. 

 

AGB-codes

Code Zorgverlener: F.G. Geerds 94-012218
Code Prakijk: 94-59634