IQ-score is dringend aan modernisering toe

5 april 2017 - Selma Ruiter

De IQ-score is dringend aan modernisering toe naar een nieuwe interpretatie en classificatie van de geschatte intelligentie.

Veel Nederlandse kinderen en jongeren ondergaan een intelligentietest. Het probleem bij de interpretatie is dat deze tests niet altijd hetzelfde meten. Afhankelijk van de gekozen test kan het IQ sterk variëren. De au- teurs pleiten ervoor om de IQ-score niet als één punt, maar als een betrouwbaarheidsinterval weer te geven. De classi catie moet deze score beschrijven, niet de persoon.

Lees het hele artikel (PDF)

{ Terug }

comments powered by Disqus